Přijatá opatření v souvislosti s koronavirem

Rád bych Vám sdělil přijatá opatření v souvislosti s koronavirem. Bez ohledu na koronavirus provoz výroby krabičkové diety podléhá velmi přísným hygienickým předpisům, které jsou příslušnými orgány průběžně kontrolovány. Jedná se zejména o zachování oddělení přípravy jednotlivých surovin, mytí rukou před jednotlivým úkonem, používání hygienických čepic a rukavic. S ohledem na koronavirus byla navíc přijata další opatření jako je povinnost všech pracovníků nosit hygienické roušky, použít speciální dezinfekční prostředek na ruce při každém vstupu do provozovny, mezi každým jednotlivým úkonem přípravy jídla a také použití dezinfekčního prostředku pro dezinfekci povrchů v provozu po ukončení každé směny. Suroviny od dodavatelů závozce nechává v chodbě v přepravkách a poté si je zaměstnanec provozu převezme. Naši řidiči, kteří jídlo rozvážejí, mají taktéž povinnost nosit roušky. Interiér auta je před každou jízdou dezinfikován. Tento týden bylo zrušeno placení v hotovosti, aby se zabránilo příp. šíření infekce prostřednicvím bankovek a mincí. Zároveň Vás mohu ujistit, že všichni zaměstnanci pracující v provozu jsou zdraví.

Děláme tedy vše pro to, abychom chránili nejen Vás, ale i naše zaměstnance. Zároveň vyzýváme i Vás, abyste dodržovali veškerá nařízení vlády a hygienická doporučení. Informovanost v médiích je v současné době dostatečná.

Ing. Martin Zrůst, majitel

V Dalovicích, dne 18.3.2020

AKTUALIZACE K 29.4.2020: S okamžitou platností byla obnovena možnost placení v hotovosti.